Els Premis de Radi-Aid és un esdeveniment anual creat pel Fons d’Ajuda Internacional d’estudiants noruecs i Acadèmics (SAIH).  Amb aquests guardons, volen destacar el millor i els pitjor anunci d’entitats i ONGs de l’any.

L’ONG Plan International ha estat guardonada amb el «Radiador d’Or».

Si diem Països del Sud , en què penseu? Fam, pobresa, corrupció, SIDA? Durant dècades, hem vist les mateixes imatges esteriotipades del Sud  tant en els mitjans de comunicació com en campanyes de captació de fons. Això reforça la imatge de la gent d’aquests països com a “exòtiques i llunyanes”. Des de l’organització dels premis Radi-Aid Awards estan convençuts que aquestes imatges creen apatia, més aviat que acció. Paral·lelament, denuncien  que els estereotips i solucions simples a problemes complexos són més perjudicials, que la pròpia ajuda.

L’objectiu dels Premis de Radi-Aid és no només de denúncia de mala praxis, sinó de premiar les campanyes que realment comuniquen sobre temàtiques tan estereotipades com són la situació de la dona al món, la pobresa i el desenvolupament, a partir del respecte i la dignitat.

El Radiador d’Or 2016, ha estat valorat perquè destaca un problema mundial, mostrant les lluites diaries de les nenes i noies tan en els paísos del Nord, com en els països del Sud.

Periodistes per la PAU, com ho podem fer millor nosaltres?

Des de la Pàgina de Radi-Aid ens donen les següents pistes:

  1. Evitar la representació unilateral i la història sola
  2. El grup objectiu té un paper actiu en les solucions, parla per ell mateix i no hi ha un “heroi blanc” que ho faci en nom seu.
  3. Tot i que l’objectiu és aconseguir socis i diners, cal evitar explotar el patiment de la gent.
  4. Les persones són presentades amb dignitat; amb potencial, talent i força.
  5. Es pot utilitzar l’humor i el positivisme, fet que ajuda a no focalitzar-nos amb el sentiment de culpa o crear l’apatia del públic. Sinó que s’aconsegueix subratllar les potencialitats i la humanitat de la situació presentada i dels seus protagonistes. És bo utilitzar i crear sentiments i emocions, però no sentiments de tristesa o compassió.
  6. Retratar a la gent de manera que conecti directament amb l’audiència: situacions, emocions… Aconseguint un sentiment de solidaritat, empatia i connexió enlloc de desconnecció o compassió de la realitat presentada.
  7. Presentar la situació de manera que el públic se senti implicat amb la solució, sense exagerar la història i respectant el sentit comú del donant. Així, qui dóna no se sent com a heroi, ja que fent una donació no es canvia ni soluciona la vida de ningú.
  8. Ser clars i transparents en el rol que tenim al projecte.
  9. Proporcionar el context i aconseguir explicar les causes dels problemes, no presentant solucions barates i fàcils als problemes globals.

Endavant periodistes per la PAU!!!

Anuncios